Privacybeleid

Onze Miep, gevestigd aan Laurierstraat 36 5271 KK Sint-Michielsgestel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.onzemiep.nl Laurierstraat 36 5271 KK Sint-Michielsgestel +31652569895

Marieke Haan - Leenders is de Functionaris Gegevensbescherming van Onze Miep

Zij is te bereiken via privacybeleid@onzemiep.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze Miep verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP adres​


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacybeleid@onzemiep.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Onze Miep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Onze Miep neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Onze Miep) tussen zit. Onze Miep gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Hostnet en Ecwid. Hostnet gebruiken we om de website in elkaar te zetten. En Ecwid is de webshop. Zij samen zorgen ervoor dat alle producten die we online verkopen zichtbaar zijn en dat u deze kunt bestellen.


We maken gebruik van Trustpilot. Dit is een online community voor reviews die bedrijven en consumenten met elkaar verbindt via eerlijke feedback van klanten over hun aankoop- en service- ervaring. Klik hier om het privacy beleid te bekijken van Trustpilot.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onze Miep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, deze hebben we nodig om de bestellingen bij u in huis te krijgen. Het bewaartermijn is afhankelijk van de bestelling. Deze gegevens worden automatisch verzonden naar Trustpilot. U ontvangt binnen 2 maanden na uw bestelling een uitnodiging om ons te beoordelen via Trustpilot. Nadat u uw bestelling in huis heeft en na deze uitnodiging van Trustpilot hebben wij deze gegevens niet meer nodig.
 • Adresgegevens, deze hebben we nodig om de bestellingen bij u in huis te krijgen. Het bewaartermijn is afhankelijk van de bestelling. Zodra u de bestelling in huis heeft, hebben wij deze gegevens niet meer nodig.
 • E-mailadres, deze hebben we nodig voor het geval dat we iets voor u moeten ontwerpen. Of als er problemen zijn die te maken hebben met uw bestelling. Maar ook voor het sturen van de track en trace code van het pakketje. Deze gegevens worden automatisch verzonden naar Trustpilot. U ontvangt binnen 2 maanden na uw bestelling een uitnodiging om ons te beoordelen via Trustpilot. Nadat u uw bestelling in huis heeft en na deze uitnodiging van Trustpilot hebben wij deze gegevens niet meer nodig.
 • IP adres​, deze slaat de webshop (Ecwid) op omdat het helaas wel eens voorkomt dat een webshop opgelicht wordt. Het is dan voor ons heel belangrijk dat we het IP adres hebben, zodat ik het IP adres kan blokkeren en dit niet nog eens vanaf dezelfde computer kan gebeuren. Deze gegevens hebben wij niet meer nodig zodra de betaling gedaan is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Onze Miep verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw naam en emailadres worden automatisch verzonden naar Trustpilot. Dit is een online community voor reviews die bedrijven en consumenten met elkaar verbindt via eerlijke feedback van klanten over hun aankoop- en service- ervaring. Klik hier om het privacy beleid te bekijken van Trustpilot. U ontvangt binnen 2 maanden een uitnodiging om ons te beoordelen via Trustpilot.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze Miep gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijkvoor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

​U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onze Miep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacybeleid@onzemiep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Onze Miep wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze Miep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacybeleid@onzemiep.nl